Flanders Trainee Programme

  • Wie komt in aanmerking?
  • Hoe lang duurt een stage? 
  • Wat is een multilaterale organisatie?

Dien hier jouw aanvraag in en trek de wijde wereld in!

  • Wanneer wordt de subsidie betaald?
  • Kan FTP mij helpen een stage te vinden?

  • Wanneer moet ik mijn aanvraag indienen?

CONTACT

VLAAMSE OVERHEID - HERMAN TEIRLINCKGEBOUW
DEPARTEMENT KANSELARIJ & BUITENLANDSE ZAKEN
HAVENLAAN 88 BUS 100
1000 BRUSSEL

stages.dkbuza@vlaanderen.be