Landenstrategienota Vlaanderen - Mozambique 2021 - 2025

Op 28 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering de vierde landenstrategienota voor ontwikkelingssamenwerking met Mozambique goed. Daarmee geeft Vlaanderen opnieuw diepte en perspectief aan deze samenwerking voor de komende vijf jaar (2021-2025). Vlaanderen werkte de strategienota uit in overleg met de Mozambikaanse overheid en regering. Ze is ook gebaseerd op een bevraging van het brede Vlaamse middenveld en op de evaluatie van de uitvoering van de vorige Landenstrategienota (2016-2020).

Vlaanderen en Mozambique zullen zich op de gezondheidssector blijven concentreren. Daarbij wordt verder ingezet op de uitbouw van een sterker en meer performant gezondheidssysteem, zowel op centraal als provinciaal niveau. 

Vlaanderen blijft ook inzetten op het verbeteren van toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg. De eerdere focus op voornamelijk vrouwelijke adolescenten, wordt uitgebreid naar bijkomende kwetsbare groepen, waaronder mensen met een fysieke en/of mentale handicap, mensen met hiv en aids, leden van seksuele en/of genderminderheden en intern ontheemden. 

Tot slot blijft Vlaanderen oog hebben voor het nationaal promoten van een op wetenschappelijk bewijs gebaseerd gezondheidsbeleid. 

pdf bestand2021 Landenstrategienota Vlaanderen - Mozambique 2021 - 2025 (3.33 MB)

2021 LSN Mozambique COVER