Nieuws

  • 27 september 2021
MP Jambon tijdens Septemberverklaring

Minister-president Jambon opent nieuw parlementair jaar

Op 27 september vond de opening van het nieuwe zittingsjaar van het Vlaams Parlement plaats. Traditioneel wordt dan ook de Septemberverklaring afgelegd, waarin de minister-president de algemeen maatschappelijke situatie en de krachtlijnen voor het volgende jaar toelicht.
Ondertekening werkprogramma Vlaanderen-Polen
  • 22 september 2021

Negende Vaste Gemengde Commissie tussen Vlaanderen en Polen

Op 22 september 2021 tekenden Julie Bynens, secretaris-generaal van het Vlaams Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, en Bartosz Grodecki, viceminister van het Pools Ministerie van Binnenlandse Zaken, een nieuw werkprogramma Vlaanderen-Polen voor de periode 2021-2023.
Vicepresident Colombia en MP Jambon
  • 8 september 2021

Ontmoeting MP Jambon en Colombiaanse vicepresident

Op 8 september had minister-president Jambon een onderhoud met de Colombiaanse vicepresident Marta Lucía Ramírez, tevens minister van Buitenlandse Zaken.
Wortel-Kolonie Vlaanderen
  • 26 juli 2021

Unesco geeft Koloniën van Weldadigheid Werelderfgoedstatus

Op 26 juli heeft het Werelderfgoedcomité van Unesco de Koloniën van Weldadigheid op de Werelderfgoedlijst geplaatst. Vlaanderen en Nederland dienden samen de nominatie in.
Brochure cover Vlaanderen in Unesco
  • 16 september 2021

Vlaanderen in Unesco

Een nieuwe brochure belicht de betrokkenheid van Vlaanderen bij Unesco.
Taalcursus Nederlands voor diplomaten
  • 8 september 2021

Taalcursus Nederlands voor ambassadeurs

Vlaanderen hecht veel belang aan goede bilaterale relaties en wil de banden met de diplomatieke wereld verder versterken. Daarom biedt het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken al bijna twintig jaar taalcursussen Nederlands aan voor buitenlandse diplomaten in ons land.
Dürer tentoonstelling opening
  • 18 juli 2021

Opening tentoonstelling ‘Dürer war hier’ in Aken

Op 18 juli werd de tentoonstelling "Dürer war hier - eine Reise wird Legende" geopend in de Koningszaal van het stadhuis te Aken, Duitsland. De reis handelt over Dürers verblijf in de Lage Landen waartoe ook Antwerpen in 1520-1521 behoorde.
Opening post Kopenhagen
  • 16 september 2021

Opening Vlaamse diplomatieke post in Noordse landen

Op 16 september bracht minister-president Jambon een bezoek aan de Deense hoofdstad Kopenhagen.
Professor Koen De Feyter
  • 20 augustus 2021

Mensenrechtencursus Universiteit van Pretoria

Het Centrum voor Mensenrechten van de Universiteit van Pretoria presenteert, in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, jaarlijks een mensenrechtencursus over het recht op ontwikkeling in Afrika. De Vlaamse Regering ondersteunt de cursussen sinds 2012.
Jambon-Knops North Sea Port
  • 12 juli 2021

Werkbezoek MP Jambon en staatssecretaris Knops aan North Sea Port District

Op 12 juli brachten minister-president Jambon en staatssecretaris Knops een werkbezoek aan het North Sea Port District. Dit bezoek was afgesproken tijdens de laatste Vlaams-Nederlandse Top.