Nieuws

  • 28 januari 2022
Student met wereld aan zijn voeten

Lancering ‘Fayatbeurzen’ voor Vlaamse topstudenten

De Vlaamse Regering gaf groen licht om vanaf volgend academiejaar Vlaamse topstudenten via de ‘Fayatbeurzen’ de kans te geven om aan gerenommeerde instellingen wereldwijd een bijkomende master te behalen.
MP Jamon RLEG event speech
  • 21 januari 2022

Deelname minister-president Jambon RLEG evenement

Op 21 januari nam minister-president Jambon via een vooraf opgenomen videoboodschap deel aan een online evenement van het RLEG-initiatief. RLEG brengt regio's samen die met een inclusieve en constructieve aanpak proactief bijdragen aan de toekomst van Europa.
Ondertekening VGC Hongarije-Vlaanderen
  • 11 januari 2022

Vaste Gemengde Commissie Vlaanderen-Hongarije

Op 11 januari ondertekenden secretaris-generaal Julie Bynens van het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken en József Magyar, Hongaars adjunct staatssecretaris Europese relaties in Boedapest een nieuw samenwerkingsakkoord voor de periode 2021-2024. 
Human Rights Day
  • 10 december 2021

Dag van de Rechten van de Mens

Op 10 december, Internationale Mensenrechtendag, is het 73 jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het thema dit jaar is ‘All Human, All Equal’.
Ondertekening MoU Taiwan
  • 19 januari 2022

Nieuw Memorandum van Overeenstemming Vlaanderen-Taiwan

Op 19 januari 2022 ondertekenden secretaris-generaal Julie Bynens van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken en viceminister van het Taiwanese Ministerie van Buitenlandse Zaken Harry Ho-Jen Tseng het nieuwe overkoepelende Memorandum van Overeenstemming (MoU) betreffende de s
Nieuwjaarskaart
  • 23 december 2021

Gelukkig Nieuwjaar 2022!

Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken wenst u een prettig eindejaar en een voorspoedig 2022!
CERF
  • 8 december 2021

Vlaamse steun voor CERF

Op 8 december nam adjunct Diplomatiek Vertegenwoordiger van Vlaanderen in de VS, Nicolas Polet, digitaal deel aan het jaarlijkse CERF High-Level Pledging Event. Hij zegde 600.000 euro Vlaamse steun toe aan het VN noodhulpfonds voor 2022.
Foto wetenschappelijk onderzoek labo
  • 18 januari 2022

Buitenlandse investeringsprojecten en jobs bereiken recordniveau in Vlaanderen

In 2021 tekende Vlaanderen opnieuw voor een stevige instroom van buitenlandse investeringen.
WRC
  • 10 december 2021

Subsidie ‘Water Research Commission’ Zuid-Afrika

Op 10 december 2021 kende de Vlaamse Regering een subsidie van 2.391.986 euro toe aan de ‘Water Research Commission’ (WRC) voor het project 'Adaptative response and local scale adaptation for improving water security and increasing
Kaart diplomatiek netwerk Vlaanderen
  • 8 december 2021

Aanstelling nieuwe Diplomatiek Vertegenwoordigers PV EU en Rome

Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken is verheugd te kunnen aankondigen dat 2022 de start betekent van twee nieuwe Diplomatiek Vertegenwoordigers van Vlaanderen.