“In tijden van toenemend protectionisme, moet de EU de weg wijzen”

  • 31 januari 2019

Naar jaarlijkse gewoonte nodigde Minister-president Geert Bourgeois op 31 januari het diplomatiek korps uit om samen te toasten op het nieuwe jaar. Tijdens zijn toespraak, benadrukte hij de belangrijke rol van Vlaanderen en het buitenlands netwerk op het internationale toneel en pleitte hij voor een verdere economische integratie gebaseerd op vrije en eerlijke handel.

Bourgeois opende met de aankondiging van een nieuwe Algemene Afvaardiging in Rome in februari en een nieuwe post van Flanders Investment & Trade (FIT) in Nigeria later dit jaar. “In 2018 vierde Vlaanderen een kwarteeuw Vlaams buitenlands beleid. Dat was een uitstekende gelegenheid om terug te kijken op wat we hebben bereikt en na te denken over de toekomst van ons buitenlands beleid. Wat dat betreft, zullen we ons buitenlandse netwerk blijven uitbreiden.”

Tegen de achtergrond van internationale onzekerheid als gevolg van toenemende protectionisme, hield Bourgeois een pleidooi voor verdere wereldwijde economische integratie gebaseerd regels die steeds gericht zijn op duurzaamheid, ondersteuning van fundamentele arbeidsverdragen en de bescherming van gelijke spelregels. “In tijden van toenemend protectionisme en haperingen op aandelenmarkten die leiden tot bezorgdheid over de toekomst, moet de EU de weg wijzen en het pad effenen voor verdere economische integratie. Essentieel hierbij is de focus op duurzaamheid en het afbakenen van een eerlijk speelveld,” speechte Bourgeois.

Minister-president Bourgeois ging ten slotte in op de verwerping van de brexit-overeenkomst die hij ten zeerste betreurt: “De brexit is al tweeënhalf jaar een van de belangrijkste bezorgdheden voor de Europese Unie en Vlaanderen. En dat is nog steeds het geval. Gezien de grote impact die de brexit op Vlaanderen zal hebben, is  en blijft een handelsvriendelijke brexit een topprioriteit.”

Alle foto's zijn beschikbaar op onze Flickr Pagina

pdf bestandSpeech Minister-president Geert Bourgeois - Nieuwjaarsreceptie diplomatiek korps 2019 (Nederlands, Frans, Duits en Engels) (390 kB)