1,1 miljoen euro voor seksuele gezondheid bij jongeren in Mozambique

  • 5 oktober 2018

Op 5 oktober kende de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 1,2 miljoen euro toe aan het International Centre for Reproductive Health Mozambique (ICRH-Mozambique) voor een project dat de seksuele en reproductieve gezondheid bij adolescenten in de provincie Maputo, Mozambique verbetert.

Het project “Realizing younger adolescents’ sexual and reproductive rights” bouwt verder op bestaande partnerschappen en ervaringen tussen Vlaanderen en ICHR-Mozambique. Dit initiatief zet meer in op jonge adolescenten en op de verhoging van seksuele vorming van die groep. De directe doelgroep omvat 5000 meisjes en 5000 jongens tussen 10 en 19 jaar en betrekt onder meer ouders, gemeenschapsleiders en de bredere familie; groepen die in klassieke benaderingen dikwijls buiten beschouwing worden gelaten.

 “Vlaanderen kiest met Mozambique als een van onze partnerlanden voor een duidelijke geografische en thematische focus waardoor middelen efficiënt ingezet worden,” vertelt Minister-president Geert Bourgeois.

Het project gaat op 1 oktober van start en zal vier jaar lopen.

AAVR Mozambique
ICHR-Mozambique