Beleidsplan Nederlandse Taalunie goedgekeurd

  • 15 juni 2020

Op 15 juni vond het tweede Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie van dit jaar plaats. Via een videocall namen de Vlaamse ministers van Onderwijs en Cultuur, Ben Weyts en Jan Jambon, en de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven deel, evenals Algemeen Secretaris van de Nederlandse Taalunie, Kris Van De Poel. Voor haar was dit de eerste deelname aan het ministerieel overleg sinds aan aanstelling afgelopen maart.

Op de agenda stond de goedkeuring van het Meerjarenbeleidsplan 2020-2024. Het plan bouwt voort op het eerdere ontwerp van voormalig algemeen secretaris Hans Bennis waarbij de Taalunie en haar directe partners drie inhoudelijke thema’s naar voor schuiven: toegankelijkheid van de taal, creativiteit en de internationalisering van het Nederlands. Verder zal de Taalunie sterk inzetten op leesbevordering en de verdere ontwikkeling van acties ter versterking van de opleidingen Nederlands in Vlaanderen en Nederland.

De Taalunie is de Vlaams-Nederlandse beleidsorganisatie dat via een integraal taalbeleid de Nederlandse taal zowel in de Lage Landen en Suriname als daarbuiten ondersteunt en stimuleert. Het Comité, samengesteld uit de ministers van Onderwijs en Cultuur van Vlaanderen en Nederland, stuurt het beleid aan. In september zal de Taalunie 40 jaar bestaan.

De Taalunie

De Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Nederland