Blijvend engagement voor strijd tegen AIDS en hiv

  • 27 december 2018

De Vlaamse Regering keurde op 27 december 2018 de vernieuwing van het partnerschap met UNAIDS voor 2019 en 2020 goed. Aan het partnerschap is een subsidie van 1,5 miljoen euro voor deze twee jaar verbonden.

De focus van het partnerschap ligt op preventie en op kwetsbare groepen zoals seksuele minderheden en adolescente meisjes. Geografisch ligt de focus op Zuidelijk Afrika, traditioneel de concentratieregio van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking, wat nog steeds de regio is met veruit het hoogste aantal personen met hiv en aids. “Er is een blijvende nood aan preventie, een multisectorale aanpak en het goed informeren van de brede gemeenschap om gedragsverandering te bewerkstelligen en het aantal besmettingen terug te dringen,” aldus minister-president Bourgeois.

Vlaanderen werkt al sinds 2000 samen met UNAIDS. Vanaf 2006 gebeurt deze samenwerking op structurele wijze via partnerschappen. Op deze manier vindt UNAIDS in Vlaanderen een voorspelbare donor en kan er meer strategisch en op lange termijn gewerkt worden. En Vlaanderen maakt haar reputatie als betrouwbare en relevante partner voor multilaterale instellingen waar.

Foto credits: UNAIDS