Blijvende samenwerking met Litouwen

  • 6 november 2019

Op 6 november tekenden Julie Bynens, secretaris-generaal Buitenlandse Zaken, en Jolanta Balciunieneè, Directeur Europa van het Litouwse Ministerie van Buitenlandse Zaken, een nieuw werkprogramma voor de periode 2019-2023. Sinds 1996 is er een samenwerkingsovereenkomst tussen Vlaanderen en Litouwen dat elke 3 jaar geconcretiseerd wordt in een werkprogramma. 

Een van de nieuwe terreinen van samenwerking is biotechnologie. Flanders Bio werkt nu reeds nauw samen met Life Sciences Baltics en wenst dit nog uit te breiden. De Vlaamse overheid hoopt ook dat Litouwen in het hoger onderwijs de mogelijkheid om Nederlands te studeren voorziet. Opleidingen havenmanagement in Antwerpen zijn vanaf nu ook mogelijk voor Litouwse experten.  

Aan Litouwse kant werd het project ‘Kaunas, Culturele Hoofstad van Europa 2022’ voorgesteld. Opvallend is dat de stad Kortrijk zal meewerken rond de thema’s design en modernistische architectuur.

De bijeenkomst in Vilnius gaf tenslotte de gelegenheid aan Dries Willems, de nieuwe Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering voor Polen en de Baltische Staten, om zichzelf voor te stellen. 

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Polen en de Baltische Staten

Samenwerkingsverdrag Vlaanderen - Litouwen 1996