Constructieve dialoog met Mensenrechtencomité

  • 17 oktober 2019

Op 15 en 16 oktober nam Algemeen Afgevaardigde David Maenaut deel aan de dialoog tussen ons land en het VN-Mensenrechtencomité in Genève. Afgevaardigde Maenaut leidde de Vlaamse delegatie binnen het uitgebreide Belgische team tijdens deze dialoog over burgerrechten en politieke rechten.

Op de agenda stonden verschillende thema’s waar Vlaanderen veel belang aan hecht, zoals de effectieve bescherming van mensenrechten, non-discriminatie, LGBTI-rechten, gendergelijkheid en kinderrechten.

De conclusies van het Mensenrechtencomité worden verwacht op 8 november 2019.

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de VN-instellingen in Genève

United Nations Human Rights