Dag van de 4de Pijler in het teken van Changemakers

  • 7 maart 2020

Op 7 maart bliezen de Vlaamse 4de pijlers voor de zevende maal verzamelen in het Vlaams parlement. Steunpunt 11.11.11. organiseerde de studie- en netwerkdag dat dit jaar in het teken stond van “Changemakers”. En zoals voorgaande jaren kwam de Vlaams minister voor ontwikkelingssamenwerking de Dag van de 4de pijler openen.

Minister-president Jan Jambon wees in zijn toespraak op het belang van 4de pijler-organisaties en initiatieven. Hij benadrukte hierbij vooral hun rol bij het creëren van bewustzijn rond en betrokkenheid bij ontwikkelingssamenwerking. Hij prees hun hands-on mentaliteit en hun capaciteit in het vormen van partnerschappen. Verder prees de minister-president de kwaliteitsvolle werking van het steunpunt en verwelkomde de aandacht in hun vormingsprogramma voor actuele tendensen en debatten binnen de ontwikkelingssector.

Het plenaire gedeelte was goed gestoffeerd met onder meer een lezing van Paul Iske over ‘Briljante mislukkingen’ en inspirerende presentaties van 4de pijlers over hun ‘Changemakers’. In de namiddag werden er vormingen aangeboden.

Het 4de pijlersteunpunt werd opgericht in 2009 met de steun van de Vlaamse Regering en ontvangt sindsdien een jaarlijkse werkingstoelage van €150.000. Het steunpunt biedt ondersteuning en vorming aan Vlaamse 4de pijlers. De Vlaamse Regering draagt met deze subsidie bij aan haar doelstelling omtrent de verankering van de internationale ontwikkelingsagenda in Vlaanderen.

4de pijler