Dankzij nieuwe landwetten meer kans op duurzame landbouw in Malawi

  • 3 mei 2019

Op 3 mei keurde de Vlaamse Regering een projectsubsidie goed aan de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) voor het verbeteren van het water- en landbeheer in Malawi. Het project zal worden uitgevoerd in de districten Kasungu en Mzimba.

De Voedsel- en Landbouworganisatie staat in voor de uitvoering van het project en ondersteunt kleinschalige landbouwers in het registreren van landeigendom en in duurzaam water- en landbeheer om zo tot een hogere productiviteit komen. Door de recente hervorming van de landwetgeving, heeft Malawi nu de kans om de volledige keten van een duurzaam landbeheer op te zetten. Landbouwers zullen zo meer geneigd zijn om in te zetten op duurzame landbouw en watersystemen, wat op lange termijn gunstig zal zijn voor de voedselzekerheid en het klimaat. Met dit project hoopt FAO de levenskwaliteit van 60.000 landbouwersgezinnen te verbeteren.

FAO is voor Vlaanderen een belangrijke partnerde organisatie is al meer dan 30 jaar actief in Malawi en heeft een nauwe samenwerkingsrelatie heeft opgebouwd met de Malawische overheidinternationale donoren, private actoren, civiele samenleving, enzovoort. Voor dit project zal de Voedsel- en Landbouworganisatie samenwerken met het Ministerie van Landbouw, Irrigatie en Waterbeheer en het Ministerie van Land, Huisvesting en Stedelijke Ontwikkeling.

Het project zal vier jaar lopen en de subsidie bedraagt 4.5 miljoen euro.