Derde landenstrategienota Malawi: focus op landbouwsector

  • 1 januari 2019

Op 1 januari ging de derde Landenstrategienota 2019 – 2023 voor de ontwikkelingssamenwerking tussen Vlaanderen en Malawi in werking. Vlaanderen voorziet 25 miljoen euro voor dit samenwerkingsprogramma over een periode van vijf jaar.

Net zoals bij de tweede landenstrategienota zal voor de periode 2019 – 2023 opnieuw ingezet worden op de landbouw sector, met specifieke aandacht voor capaciteitsopbouw, marktgerichte landbouw en duurzaam landbeheer. Hierbij gaat specifieke aandacht naar het verzekeren van gelijke kansen voor vrouwen en jongeren in de landbouwsector, en het ondersteunen van het huidige decentralisatie proces. Op deze wijze zal de landenstrategienota 2019-2023 bijdragen aan het vijfjarig Nationaal Landbouwbeleid (National Agricultural Policy, 2016) en aan het Nationaal Landbouwinvesteringsplan (National Agriculture Investment Plan, 2017) van Malawi.

Deze derde landenstrategienota kreeg gestalte door middel van dialoog en overleg tussen de afgevaardigden van de overheid van Malawi, de Vlaamse overheid en andere relevante actoren uit de Malawische landbouwsector. Op 15 november 2017 vond in Lilongwe een bilaterale consulatie plaats waarbij de krijtlijnen van dit nieuwe samenwerkingsprogramma uitgetekend werden. Het was de uitdrukkelijke wens van de Malawische regering om de samenwerking te blijven focussen op de sector landbouw en voedselzekerheid, gezien de cruciale rol van deze sector voor de economische ontwikkeling en het welzijn van de bevolking.

Door resoluut in te zetten op het ontwikkelen van een duurzame en slimme landbouwsector, tracht Vlaanderen zo verder bij te dragen tot de voedselzekerheid- en veiligheid van kleine boeren in Malawi.

De Landenstrategienota Vlaanderen - Malawi 2019 - 2023 vind je op onze website