EU Cohesiebeleid na 2020: vooruitblik op onderhandelingen

  • 25 september 2019

Op woensdag 25 september organiseerden het departement en VLEVA een informatiesessie over het Europees Cohesiebeleid. Deze sessie volgt op de consultatie van de Vlaamse stakeholders in september 2018 en koppelt terug over de huidige werkzaamheden, net voor de onderhandelingen tussen de 3 EU-instellingen zullen opstarten.

Eind mei 2018 publiceerde de Europese Commissie haar voorstellen voor het cohesiebeleid na 2020. De Vlaamse overheid organiseerde een schriftelijke consultatie bij de belanghebbenden om mee het Vlaame standpunt te voeden. Intussen hebben zowel de lidstaten binnen de Raad van Ministers als het Europees Parlement hun positie bepaald. En zullen dit najaar de onderhandelingen tussen de Europese instellingen opstarten.

De informatiesessie had als doel het Vlaamse middenveldorganisaties, de lokale overheden en andere belanghebbenden een korte stand van zaken te geven. De raak- en verschilpunten tussen de Europese instellingen over ESF+, EFRO en Interreg werden belicht en er werd ingezoomd op de aanbevelingen van de Europese Commissie voor het Belgische cohesie- en algemene investeringsbeleid.

Het nieuw verkozen Europarlementslid Cindy Franssen kwam het standpunt van het Europees parlement toelichten. De vertegenwoordigers van ESF Vlaanderen en VLAIO gaven hun kijk op cohesiebeleid en lichtten de verdere stappen in hun operationeel programma toe. De Vlaamse attaché Cohesiebeleid, Lore Van den Putte, gaf een toelichting over de positie van de Raad.

Na de infosessie hadden de talrijk opgekomen aanwezigen de kans om te netwerken.