Groene startups in Zuidelijk Afrika beloond met SEED Awards 2019

  • 25 oktober 2019

In Lilongwe, Malawi werden op 24 oktober de winnaars van de SEED Awards 2019 bekendgemaakt. De bekendmaking vond plaats tijdens de Malawi National Dialogue Forum, waaraan adjunct-afgevaardigde Nikolas Bosscher deelnam. De Vlaamse overheid steunt zowel SEED programma’s als de SEED Awards.

Jaarlijks reikt SEED prijzen uit aan jonge, innovatieve bedrijven uit Afrika en Azië die bijdragen aan de verwezenlijking van de Sustainable Development Goals. De focus ligt daarbij op bestrijding van armoede en klimaatverandering, op economische ontwikkeling en jobcreatie. Uit meer dan 900 start-ups werden 14 winnaars gekozen die naast een geldbedrag ook advies en begeleiding krijgen om hun activiteiten verder uit te bouwen.

De focus van de Vlaamse steun voor SEED ligt op klimaatadaptatie en groene economie, wat ook de thematische focus is voor de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking in Zuid-Afrika.

Adjunct-afgevaardigde Katrien Vandepladutse (Zuid-Afrika): “The SEED awards are a great way of showcasing climate smart adaptive businesses in South Africa, and giving them the necessary business support as well as opening doors to funding opportunities.”

SEED 

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Zuidelijk Afrika

  • Nikolas Bosscher – Adjunct Ontwikkelingssamenwerking Malawi (Foto)
  • Katrien Vandepladutse – Adjunct Ontwikkelingssamenwerking Zuid-Afrika

 

2019 SEED Awards