Liesbeth Homans nieuwe Minister-president

  • 2 juli 2019

Liesbeth Homans heeft op 2 juli de eed afgelegd als minister-president van de Vlaamse Regering. Zij vervangt Geert Bourgeois die zijn zitje in het Europees parlement opneemt. Minister Ben Weyts neemt de bevoegdheid Buitenlands Beleid over. 

De verhuis van Geert Bourgeois naar het Europees Parlement voordat een nieuwe Vlaamse regering is gevormd, zorgt voor een herschikking van bevoegdheden binnen de ontslagnemende regering. Minister Homans (Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding) behoudt haar bevoegdheden en wordt minister-president. Minister Ben Weyts (Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn) neemt de bevoegdheden Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed over van Geert Bourgeois en wordt vice-minister-president. Bij de andere leden van de ontslagnemende Vlaamse Regering zijn er geen wijzigingen.