MoU gezondheidszorg met Taiwan ondertekend

  • 29 januari 2019

Op 29 januari 2019 ondertekenden Secretaris-generaal Karine Moykens en administrateur-generaal dr. Dirk Dewolf van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een Memorandum of Understanding (MoU) met dr. Chi-Kung Ho, viceminister van het (ROC) Taiwanese Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn.

Beide partijen kwamen overeen om op bilateraal vlak hun technisch-administratieve samenwerking te versterken. Zo zullen betrokken partijen studiebezoeken organiseren in Vlaanderen en Taiwan rond specifieke thema’s en experten zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan bepaalde internationale conferenties. In het MoU werd bepaald dat samenwerking tussen de administraties zich zal toespitsen op kennisuitwisseling op het vlak van gegevensdelingsmechanismen in de zorg; management van ziekenhuizen (ontwerp, bouw, financiering, …); ziekenhuisinspectiediensten en -accreditering; en ouderen- en langetermijnzorg.