Nieuwe bijdrage voor Vlaams - IAO trustfonds

  • 7 februari 2020

Op 7 februari keurde de Vlaamse Regering de bijdrage van 900.000 euro aan het Vlaams Trustfonds van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) goed. Via het Trustfonds financiert Vlaanderen projecten van het IAO. De Vlaamse bijdrage is tweejaarlijks: de huidige subsidie geldt voor de periode 2020 – 2021.

De eerste samenwerking tussen het IAO en de Vlaamse overheid vond plaats 1991. In 1997 werd de samenwerking geformaliseerd via een samenwerkingsovereenkomst. Vier jaar later werd beslist tot de oprichting van het Vlaams IAO - Trustfonds. Een nieuwe, geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst werd in 2016 ondertekend.

Voor de aanwending van de middelen in het Trustfonds selecteren vertegenwoordigers van Vlaanderen en het IAO jaarlijks een aantal projecten. De focus ligt thematisch op waardig werk en geografisch op Zuidelijk Afrika. De minister maakt de definitieve keuze.

Foto: VCT@Work in Mozambique. Het VCT@work Initiative is gericht op het informeren over en testen op HIV/AIDS van werknemers. Het doel is werknemers met HIV te beschermen en de gelijke behandeling van alle werknemers ongeacht hun ziektebeeld te waarborgen. De Vlaamse regering ondersteunt het project in Mozambique en met speciale aandacht voor vrouwelijke en jonge werknemers. Meer informatie over dit project  

IAO

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Verenigde Naties in Genève