Overleg met SICA-ambassadeurs

  • 22 juni 2021

Op 22 juni ontmoette minister-president Jan Jambon de zes ambassadeurs en twee zaakgelastigden van de SICA-groep. SICA is het Centraal–Amerikaanse Integratie Systeem, dat gevormd wordt door Belize, Costa Rica, de Dominicaanse Republiek, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama.

SICA heeft tot doel van Centraal-Amerika een "regio van vrede, vrijheid, democratie en ontwikkeling" te maken, met als fundamentele grondslag de bescherming, eerbiediging en bevordering van de mensenrechten.

De belangrijkste werkterreinen van SICA, waar coördinatie vereist is, zijn onder andere democratische veiligheid, institutionele versterking, sociale en economische integratie en een geïntegreerd risicobeheer en monitoring van de klimaatverandering.

De SICA-landen zoeken toenadering tot Vlaanderen omdat ze van oordeel zijn veel van Vlaanderen te kunnen leren op deze werkterreinen. Mogelijkerwijze reikt het EU – Midden-Amerika akkoord van 2012 ook een aantal middelen aan. Vlaanderen en SICA zullen dit samen onderzoeken. De vraag kwam ook of de minister-president de kwestie van de ratificatie van het akkoord tussen de EU en Centraal-Amerika bij zijn Franstalige tegenhangers zou kunnen aankaarten.

Vlaanderen is alvast bereid om expertise en know how aan te bieden voor belangrijke prioriteiten zoals sociale dialoog, digitalisering en alles wat met de oceanen en de zeeën te maken heeft.

Vlaanderen wil bovendien de reeds bestaande handelsrelaties met de SICA-groep gevoelig intensiveren. De handel tussen Vlaanderen en de SICA–landen bedraagt momenteel € 395 miljoen voor export en € 905 miljoen voor import. In de contacten met een regio die 60 miljoen inwoners telt, kan Vlaanderen nog veel winst boeken op dit vlak.

Beide partijen kwamen overeen om zo snel mogelijk informatie te verzamelen, uit te wisselen en een planning uit te werken om van start te gaan met de concrete werkzaamheden.