Samenwerking RvE voor mensenrechten en inclusie jonge vluchtelingen

  • 4 december 2018

Op 4 december in Straatsburg ondertekende Algemeen Afgevaardigde Dries Willems de YOUTH.TOGETHER overeenkomst namens Vlaanderen met de Raad van Europa. Voor de uitvoering van YOUTH.TOGETHER, het project dat streeft naar sociale inclusie van jonge vluchtelingen, maakt Minister-president Bourgeois 80.000€ vrij.

De focus van het YOUTH.TOGETHER project ligt op langetermijntraining en ondersteuning van jeugdwerkers en jonge vluchtelingen. 35 deelnemers vanuit verschillende lidstaten van de Raad van Europa zullen het komende jaar lokale projecten ontwikkelen voor deelname van jonge vluchtelingen aan het lokale gemeenschapsleven. Er wordt expliciet aandacht geschonken aan mensenrechteneducatie, bescherming van de rechten van jonge vluchtelingen en strijd tegen discriminatie. In Vlaanderen wordt een project ontwikkeld met ondersteuning van de ngo Partners In Integration.

Afgevaardigde Willems organiseerde na de ondertekening de voorstelling van het boek “Herboren” waarbij auteur Majd Khalifeh kwam getuigen over het belang van de jeugdbeweging voor zijn integratieproces en de meerwaarde van nieuwkomers voor de samenleving.

Met de steun voor het YOUGH.TOGETHER project en de samenwerking met de Raad van Europa, wil de Vlaamse Regering bijdragen tot een betere naleving van de mensenrechten voor een democratische, vreedzame en veilige samenleving. En de 70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op 10 december in de kijker te zetten. In zijn openingsspeech benadrukte Afgevaardigde Willems dat voor Vlaanderen de rechten van de mens immers niet alleen een juridische en ethische verplichting ten opzichte van de eigen burgers, maar ook een richtinggevend element voor het eigen buitenlands beleid zijn.

Raad van Europa