SRGR – projecten geselecteerd voor Mozambique

  • 13 december 2019

De Vlaamse Regering keurde op 13 december de subsidies aan vier projecten in Mozambique toe voor een totale waarde van 5,3 miljoen euro. Deze projecten werden geselecteerd uit de oproep van april 2019 voor projecten die werken rond seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR), specifiek gericht op adolescenten in de provincies Tete en Maputo.

De projecten hebben verder nog gemeen dat ze dichtbij de doelgroep opereren en een looptijd hebben van 3 tot 4 jaar. Bij het selecteren van de projecten werd veel waarde gehecht aan het toepassen van het principe “Leave no one behind”, zeker indien dit gericht is op jongeren met een beperking.

Mozambique is één van de drie partnerlanden van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking. Er wordt intensief samengewerkt met het Ministerie van Gezondheidszorg om het gezondheidssysteem te verbeteren. De door Vlaanderen ondersteunde projecten van andere partners hebben steeds het verbeteren van de zorg en het zorgstelsel tot doel.

De vier projecten:

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in zuidelijk Afrika