Vlaams-Nederlands seminarie grensoverschrijdende infrastructuur

  • 17 juni 2022

Op 17 juni organiseerden Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken en het Nederlands ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een exclusief seminarie over 'Grensoverschrijdende Infrastructuur' in Antwerpen. Aanleiding was een afspraak die tijdens de Vlaams-Nederlandse Top in 2020 werd gemaakt en een studie naar grensoverschrijdende samenwerking die daaruit is voortgevloeid.

De realisatie van grensoverschrijdende infrastructuur is complex, rekening houdend met procedures die niet altijd op elkaar zijn afgestemd. Tegelijk is goede grensoverschrijdende infrastructuur noodzakelijk, van spoor, wegen, water tot kabels en buizen voor transport van grondstoffen en energie: enerzijds voor de groeimogelijkheden van Nederland en Vlaanderen, anderzijds voor de verduurzaming van onze economieën. De studie laat echter zien dat verschillen tussen wet- en regelgeving niet belemmerend hoeven te zijn, zolang er maar goede randvoorwaarden worden gecreëerd.

Tijdens het seminar zochten de high-levelsprekers en een geboeid publiek naar antwoorden op de vraag wat er nodig is om de uitkomsten van de studie in de praktijk te brengen. De volgende stap is de implementatie, zodat de oplossingsrichtingen uit de studie kunnen worden toegepast bij toekomstige grensoverschrijdende projecten.

Vertegenwoordiging van Vlaanderen in Nederland

Nederlands ministerie van Binnenlandse Zaken