Vlaamse steun voor CERF

  • 8 december 2021

Op 8 december nam adjunct Diplomatiek Vertegenwoordiger van Vlaanderen in de VS, Nicolas Polet, digitaal deel aan het jaarlijkse CERF High-Level Pledging Event. Hij zegde 600.000 euro Vlaamse steun toe aan het VN noodhulpfonds voor 2022.

Vlaanderen is opnieuw de grootste overheidsdonor buiten de VN-lidstaten. De Vlaamse Regering wenst hiermee een voorbeeld te zijn voor andere overheden.

In zijn speech sprak de adjunct Diplomatiek Vertegenwoordiger van Vlaanderen onder meer waardering uit voor het werk van UNOCHA. En ook de hoop dat 2022 een jaar wordt waarin de internationale gemeenschap vertrouwen en hoop kan herstellen.