Vlaanderen en Nederland lanceren Europees pioniersproject

  • 8 mei 2019

Op 8 mei lanceerden Minister-president Geert Bourgeois en Nederlands staatssecretaris Raymond Knops een innovatief project om de grensoverschrijdende samenwerking te verbeteren. Beide partijen onderzoeken hoe ze hun vergunningen, procedures en relevante regelgeving beter op elkaar kunnen afstemmen om grensoverschrijdende infrastructuur sneller tot stand te laten brengen.

Dit project volgt uit de Vlaams-Nederlandse Top op 5 november 2018 Middelburg, waar Minister-president Bourgeois met zowel de Nederlandse minister-president Mark Rutte als met de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overeenkwam om de handen nog steviger in elkaar te slaan inzake grensoverschrijdende samenwerking. Om hier een vervolg aan te geven, lanceerden Bourgeois en Knops een gezamenlijk project om een aantal grensknelpunten, die het gevolg zijn van verschillen in regelgeving aan beide zijden van de grens, op korte termijn aan te pakken.

Staatssecretaris Knops: “Europa moet het makkelijker maken voor mensen om over landsgrenzen heen te leren, te werken en te ondernemen. De fusie van de havens van Gent en Terneuzen in North Sea Port is een succesvol voorbeeld van deze grensoverschrijdende samenwerking. Tegelijkertijd zijn daarmee de verschillen in regelgeving tussen landen niet in één klap weggenomen. Juist daarom starten we met dit vernieuwende experiment in deze regio.”

Meer informatie: Persbericht Geert Bourgeois