Women for Climate Justice Southern Africa project van start

  • 8 maart 2019

Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, ging het Mango project van Women for Climate Justice in Zuid-Afrika van start. Het project dat mango-kwekerijen klimaat-weerbaarder maakt, ontvangt de komende drie jaar bijna 1 miljoen euro steun van de Vlaamse Regering. 

De organisatie, Women for Climate Justice Southern Africa, combineert op unieke wijze twee van de thema’s waar de Vlaamse overheid in Zuid-Afrika op inzet. Namelijk omgaan met klimaatverandering en het bevorderen van mensenrechten/gendergelijkheid. Via opleidingen, technische assistentie, kennisuitwisseling en dergelijke, ondersteunt de organisatie kleine boeren bij het verminderen van de negatieve impact van de klimaatverandering en om hun oogstopbrengsten op duurzame wijze te verhogen. Tegelijk ligt de focus op vrouwen en het verbeteren van hun situatie; deze kleine, kwetsbare boeren zijn immers vaak vrouwen.

Het Mango project is één van de zeven projecten geselecteerd door het Departement Buitenlandse Zaken via de projectoproep ‘Verhogen van de klimaatweerbaarheid in Zuid-Afrika’ in 2018. Samen met twee coöperatieven gaat de organisatie Women for Climate Justice kleinschalige mango-telers in de provincies North West en Limpopo ondersteunen om betere kwaliteit mango’s te telen en dat op een klimaatvriendelijke, duurzame manier. De meer dan de helft van deze kleine telers zijn vrouwen. Tegelijk wordt ingezet op het ontwikkelen van andere bronnen van inkomsten voor deze teler-huishoudens buiten het mangoseizoen.

Women for climate justice – Gender CC: “Gender responsive climate-smart agricultural (CSA) practices and technologies provide an opportunity to close the gender gap as well as bring women into the forefront in the fight against climate change, poverty and inequality.”

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Pretoria

Women for Climate Justice - Gender CC

bekijk de video