Oproep Mondiale Uitdagingen 2016

De Vlaamse overheid wil een sterker en breder draagvlak voor een solidaire en mondiale samenleving, stimuleren en ondersteunen. De oproep Mondiale Uitdagingen 2016 stond volledig in het teken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Met als motto ACT LOCAL, THINK GLOBAL beoogden we innovatieve projecten waarbij organisaties de handen in elkaar slaan en bouwen aan duurzame partnerschappen. 

Budget oproep: 1.000.000 euro

GoodFood @ School

Trekker: GoodPlanet Belgium
Partners: Vredeseilanden, Fair Trade Belgium
Bedrag: 168.490 euro
Periode: januari 2017 - december 2020

Tachtig scholen, lager en secundair onderwijs, verspreid over alle provincies van Vlaanderen, krijgen begeleiding op maat om de leerlingen te laten kennismaken met gezonde, eerlijke en duurzame voeding. 15 scholen starten met een school food lab via een ‘whole-school approach’. In 60 scholen wordt een traject uitgewerkt op klasniveau en in vijf BSO-TSO scholen wordt een inter-klassentraject opgezet. Een onlineplatform bundelt alle info en educatief materiaal.

Meer informatie over het project

MAAKBAAR Design voor een duurzame wereld

Trekker: Bos+ Tropen
Partners: Design Vlaanderen (Flanders DC), OVAM, Design Museum Gent, AIDER-Lima
Bedrag: 166.354 euro
Periode: januari 2017 - december 2020

Dit project wil de designsector sensibiliseren en activeren rond sociaal, ecologisch en economisch duurzaam design. Ontwerpers, studenten en professionelen worden ondersteund om duurzaamheid oplossingsgericht te incorporeren in het ontwerp en realisatie van hun producten. Het project start met een participatief denkproces waarin voorbeelden en kennis uit het Zuiden, via de partner in het Zuiden, centraal staat. De eindproducten worden tentoongesteld voor het grote publiek.

Meer informatie over het project

Voedselverlies: samen leren en actie ondernemen

Trekker: FSE Network
Partners: Eatmospere, Act4Change, BECI, Hackistan
Subsidie: 177.196 euro
Periode: januari 2017 - december 2020

De indiener en partners van het project willen met hun achterban als kerndoelgroep, structureel bijdragen aan een duurzamer voedselsysteem door hen uit te dagen voedselverlies te verminderen. Ze doen dit via diverse activiteiten waarin niet enkel aandacht is voor kennis en expertise maar ook voor het aanzetten tot actie. Via een geïntegreerd aanbod van sensibiliseringsactiviteiten wordt een breder publiek bereikt.

Meer informatie over het project

Jongeren in actie voor de SDG’s

Trekker: Globelink
Partner: Ecolife
Bedrag: 165.939 euro
Periode: januari 2017 - september 2019

Globaal Kabaal zijn jongeren die hun mening over de stad/gemeente van hun dromen willen geven en willen meewerken aan een duurzame gemeente samen met lokale beleidsmakers. Globelink en Ecolife ondersteunen 16  jongerengroepen tussen de 16 en 26 jaar bij het uitdenken en uitwerken van acties. Een meter of peter inspireert de groep en zet haar of zijn schouders mee onder de actie.

Meer informatie over het project

PeaceCraft: Play to change

Trekker: Pax Christi Vlaanderen
Partner: !Drops
Bedrag: 144.323 euro
Periode: januari 2017 - mei 2019

Jongeren uit een opvangcentrum voor asielzoekers vormen de spil van dit project. In workshops kunnen zij hun verhalen delen a.d.h.v. creatieve methodieken. Er wordt een interactief spel ontwikkeld dat de speler laat ervaren wat jonge vluchtelingen effectief meegemaakt hebben. Met hun verhalen wordt ook een participatieve theatervoorstelling uitgewerkt.

Meer info over het project

Rikolto: Citizens for the foodture

Trekker: Vredeseilanden
Partners: Fairtrade Belgium, Gezinsbond, Testaankoop, The Shift
Bedrag: 174.213 euro
Periode: januari 2017 - december 2019

Dit project streeft naar een model waarbij consumenten actief stakeholder worden bij de verduurzaming van het aanbod in supermarkten. Door diverse acties wordt er een dynamiek op gang gebracht tussen consumenten en retail die ervoor zorgt dat supermarkten appreciatie voelen voor hun duurzaamheidsinspanningen en dat die inspanningen op hun beurt draagvlak vinden bij de consumenten.

Meer informatie over het project