Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds

Korte inhoud: Op 23 juni 2000 werd in Cotonou, de belangrijkste havenstad van het Afrikaanse land Benin, de Partnerschapsovereenkomst tussen de Staten van Afrika, het Caribische Gebied en de Stille Oceaan (de ACS-staten) en de Europese Unie en haar lidstaten ondertekend. Cotonou gaat over armoedebestrijding en het meedoen van de ACS-landen in de wereldeconomie.

Ondertekening: 23/06/2000

Bekrachtiging en afkondiging: 06/12/2002

Publicatie decreet in Staatsblad: 03/01/2003

Internationale ratificatie: 17/01/2003

Inwerkingtreding: 01/04/2003

pdf bestand442_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (1.06 MB)

pdf bestand442_Ondertekende akte in het Engels.pdf (985 kB)

pdf bestand442_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (327 kB)

pdf bestand442_Advies van de SERV.pdf (113 kB)

pdf bestand442_Advies van de MiNa-Raad.pdf (305 kB)

pdf bestand442_Advies van de Raad van State.pdf (47 kB)

pdf bestand442_Decreet.pdf (135 kB)