Subsidie aan FAO voor het project ‘Capaciteitsversterking van kleinschalige boeren rond vermarkting in de districten in Mzimba en Kasungu’

Tijdsduur: 4 jaar

Budget: 4.500.000 euro

Landbouw is een van de belangrijkste pijlers van de Malawische economie. 85% van de bevolking leeft in rurale gebieden en de sector is goed voor meer dan 80% van de tewerkstelling in het land. De landbouwsector bestaat voornamelijk uit kleinschalige producenten, meer dan 70% van de boeren cultiveren op minder dan 1 hectare grond. Een significant deel daarvan produceert onvoldoende om aan zijn of haar levensnoodzakelijke behoeften te voldoen.

Na een vruchtbare samenwerking sinds 2007, en een positieve evaluatie van voorgaande projecten besloot de Vlaamse regering een subsidie te verlenen aan FAO voor een derde fase. Het huidig FAO-project bouwt verder op ervaringen en successen van de twee voorgaande projecten, maar geeft in lijn met de verschuivingen in focus van het  Ministerie van Landbouw, Irrigatie en Waterontwikkeling van Malawi, meer aandacht aan het ondersteunen van kleinschalige boeren naar een meer marktgeoriënteerde landbouwproductie. Net zoals in de voorgaande projecten zal FAO verder inzetten op innovatieve landbouwvoorlichtingsmethodieken. FAO zal in dit project een meer coördinerende rol opnemen en voor de uitvoering van een aantal activiteiten samenwerken met andere partnerorganisaties.

De projectdoelstellingen zijn de volgende:

1) Toename van het aantal georganiseerde kleinschalige boeren in formele commerciële boerengroepen door capaciteitsversterking via trainingen in de praktijk.
2) Het uitbouwen van een vraaggestuurd en geïntegreerd landbouwvoorlichtingssysteem die tegemoetkomt aan de noden van kleinschalige commerciële boeren door de capaciteitsversterking van de verschillende landbouwvoorlichtingssdiensten (nationaal/districten, publiek/privaat) op vlak van marktgerichte productie.
3) Ervaringen en geleerde lessen doorvertalen naar het toekomstige landbouwvoorlichtingsbeleid van het  Ministerie van Landbouw, Irrigatie en Waterontwikkeling en het ondersteunen van het Ministerie in de operationalisering en implementatie van het District Agricultural Extension Services System (DAESS).

Doelgroep:

Het project zal kleinschalige boeren in de focusdistricten Kasungu en Mzimba ondersteunen.  Het richt zich in de eerste plaats op de reeds georganiseerde boeren van de twee voorgaande fases. Afhankelijk van de noden, zullen de boerengroepen op maat ontwikkelde trainingen krijgen rond marktgerichte productie, via een combinatie van de Farmer Field Schools, Junior Farmer Field Schools  en Farmer Business Schools. Aandacht zal gaan naar het bevorderen van de toegang tot marktinformatie, het versterken van boerengroepen, het linken van boeren met markten en het opzetten van infrastructuur voor het verzamelen, verwerken en opslaan van de productie.

Pers: Farmers enjoying value additoin benefits in Kasungu