Subsidie voor het project Cultuur, publieke ruimten en duurzame steden, 2019

ProjectStudie, pilootprojecten en een toolkit rond de bijdrage van cultuur aan inclusieve publieke stedelijke ruimten.

Begunstigde: Unesco

Bedrag: 250.000 USD

Duur: 2019 – 2020

UNESCO heeft de ambitie om de rol van cultuur bij de ontwikkeling van duurzame steden te promoten. Dit project wil verkennen op welke manier cultuur en creativiteit kunnen bijdragen aan meer inclusieve publieke ruimten, een engagement dat ook in de ‘New Urban Agenda’ van de VN staat.

Concreet wil men binnen het project de volgende acties ondernemen:

  • Een studie op basis van bestaande literatuur en een bevraging
  • Twee pilootprojecten in Harare (Zimbabwe) en Kaapstad (Zuid-Afrika), met workshops, identificatie van publieke ruimten, een participatieproces, bevragingen en een actieplan.
  • De ontwikkeling van een toolkit op basis van de studie en de pilootprojecten - die steden kunnen gebruiken om te komen tot meer inclusieve ruimten via cultuur en creativiteit.
  • Verspreiding van de opgedane kennis en resultaten

Met dank aan Vlaamse financiering wordt er een bijdrage geleverd aan duurzame steden met de rol van cultuur daarbij.