UNWTO

De Wereldorganisatie voor Toerisme (UNWTO) is een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties. De organisatie biedt een wereldwijd forum voor vraagstukken rond toerismebeleid en een bron van informatie rond toerisme. UNWTO speelt een centrale rol in het promoten van verantwoordelijk, duurzaam en wereldwijd toegankelijk toerisme en besteedt daarbij een bijzondere aandacht aan ontwikkelingslanden. De organisatie engageert zich tot het realiseren van de Millennium Doelstellingen van de Verenigde Naties; het terugdringen van de armoede en het aanmoedigen van duurzame ontwikkeling krijgen bijzondere aandacht.

In oktober 1997 werd Vlaanderen geassocieerd lid van UNWTO en maakt in die hoedanigheid deel uit van de Algemene Vergadering en de Europese Commissie van de organisatie. Vlaanderen vertegenwoordigt de geassocieerde leden in de Uitvoerende Raad en in het Programma en Budgetcomité.