Vacatures en stages bij Buitenlandse Zaken

Vacature: beleidsmedewerker

Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken is op zoek naar een beleidsmedewerker bij de Diplomatieke Vertegenwoordiging van Vlaanderen in Warschau voor een contract met bepaalde duur tot 30/06/2023.

Je behartigt de belangen van de Vlaamse Regering in Warschau voor het gehele ambtsgebied (Polen en de Baltische staten). Je neemt deel aan extern/internationaal overleg met o.a. andere regio’s/lidstaten/organisaties/instellingen en NGO’s. Je rapporteert hierover en verzamelt proactief gegevens over de voor Vlaanderen relevante ontwikkelingen. Je bouwt een netwerk van relevante contactpersonen uit. Zo geef je, onder aansturing van de Diplomatiek Vertegenwoordiger van Vlaanderen, invulling aan de diplomatieke opdracht in een bilateraal kader. Je draagt ook bij aan de algemene werking van de post (onder meer bij de organisatie van events, ministeriële/parlementaire zendingen, 11-juli-viering). Je werkt ook nauw samen met de collega’s van Flanders Investment & Trade.

Heb je interesse in deze unieke werkervaring? Stel je dan kandidaat via het bijgevoegde sollicitatieformulier en bezorg dit ten laatste op 6 februari 2022 aan generiek.din@vlaanderen.be.

docx bestand20220114_selectiereglement_beleidsmw_WAR_def (002).docx (58 kB)

docx bestand20220113_standaard_sollicitatieformulier_beleidsmw_WAR (002).docx (70 kB)

https://www.flandersinpoland.be/nl/stages-en-vacatures 

Stageplaatsen Vlaamse Vertegenwoordigingen

Behoren internationale betrekkingen, diplomatie, ontwikkelingssamenwerking, internationale en Europese instellingen tot jouw interesses? Spreekt werken in een internationale context je aan?

Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken biedt - in het kader van studies - de mogelijkheid tot onbezoldigde stages in één van de Vlaamse Vertegenwoordigingen in het buitenland of bij de Vlaamse Vertegenwoordiging bij de EU in Brussel.

Meer informatie over het Vlaams internationaal netwerk en de contactgegevens vind je op de homepagina. Je kan je kandidaat stellen door rechtstreeks contact op te nemen met de Vertegenwoordiging.