Verdrag van Espoo inzake milieu-effectenrapportage in grensoverschrijdend verband

Korte inhoud: Het verdrag beoogt in wezen belangrijke nadelige grensoverschrijdende milieu-effecten te voorkomen, te beperken en te beheersen.

Ondertekening: 25/02/1991

Bekrachtiging en afkondiging: 15/07/1997

Publicatie decreet in Staatsblad: 01/10/1997

Publicatie tekst in Staatsblad: 31/12/1999

Internationale ratificatie: 02/07/1999

Inwerkingtreding: 30/09/1999

pdf bestand379_Vertaling van de akte in het Nederlands.pdf (129 kB)

pdf bestand379_Akte in het Frans.pdf (225 kB)

pdf bestand379_Agreement in English.pdf (151 kB)

pdf bestand379_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (133 kB)

pdf bestand379_Advies van de Raad van State.pdf (46 kB)

pdf bestand379_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (104 kB)

pdf bestand379_Decreet.pdf (12 kB)