Verenigd Koninkrijk

Als buurland waarmee Vlaanderen sterke historische, culturele, economische en politieke banden deelt, is het Verenigd Koninkrijk (UK) uiteraard een prioritair land voor het Vlaamse buitenlands beleid. Het is dan ook logisch dat Vlaanderen sterk inzet op het UK met een Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering en intense culturele, economische en politieke contacten. De Vlaamse Regering onderhoudt ook nauwe banden met de regeringen van de drie "landen" met zelfbestuur binnen het Verenigd Koninkrijk: Schotland, Wales en Noord-Ierland.

Door de strategische ligging van Vlaanderen waren er van oudsher al uitgebreide maritieme en commerciële contacten met Engeland, Wales en Schotland. In de recentere geschiedenis werd een enge band geschapen door de enorme inspanning die geleverd werd door het Verenigd Koninkrijk in de Eerste Wereldoorlog, waarbij 200.000 Britten het leven lieten op de Vlaamse slagvelden. Deze “Flanders Fields” blijven een begrip in het Verenigd Koninkrijk en nog jaarlijks zakken duizenden Britten af naar Vlaanderen om hun respect aan de gesneuvelden te betuigen op de oorlogskerkhoven in de Westhoek. Met het project “100 jaar Groote oorlog (2014-2018)” wil Vlaanderen de honderdste verjaardag van WOI op passende en serene wijze herdenken. Een belangrijk herdenkingsproject is de herdenkingstuin in Londen (Flanders Fields Memorial Garden).

Op cultureel vlak hechten we veel belang aan het ondersteunen van toonmomenten voor ons erfgoed en de Vlaamse culturele sector.

Vanuit economisch oogpunt is het Verenigd Koninkrijk één van de belangrijkste Vlaamse handelspartners (vierde exportland). Op logistiek vlak is de samenwerking met het Verenigd Koninkrijk erg belangrijk voor onze vier havens. Vooral de kusthavens Zeebrugge en Oostende richten zich sterk op de Britse markt.

Op politiek niveau is de verdere opvolging van de Brexit een zeer belangrijk thema voor Vlaanderen. De Vlaamse Regering zal nauwgezet de onderhandelingen over de uittreding en de toekomstige relatie van het Verenigd Koninkrijk met de EU opvolgen. We willen faire onderhandelingen die rekening houden met de Vlaamse kernbelangen.